ဘီဘာအို vs ဘာစီ ( 2:45 AM) Odds = 1+05 / 3+05

ယေန႔ည ကစားမည့္ စပိန္ ဘုရင့္ဖလား (၁၆)သင္းအဆင့္ ရံႈးထြက္ (ပ-အေက်ာ့)

ဘီဘာအို vs ဘာစီ ( 2:45 AM)
Odds = 1+05 / 3+05

Correct Score ( Focus) ရရွိမည့္အဆမ်ား

1 : 2 = 6.6 ဆ
1 : 1 = 7.6 ဆ
0 : 2 = 8 ဆ
0 : 3 = 12.5 ဆ
1 : 3 = 10 ဆ
1 : 0 = 17.5 ဆ
2 : 0 = အဆ 40

#သင္ေကာဘယ္လိုထင္ပါသလဲ?

#တစ္ခုစီေလာက္ မန္႔ခဲ့ၾကပါဗ်ာ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *