#ယေန႔ညအတြက္Special V.I.P ပါတနာမ်ားကုိေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမည့္

#ယေန႔ညအတြက္
Special V.I.P ပါတနာမ်ားကုိ

ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမည့္

#DoubleSuperSpecialSniperChoice+

#D.S.S.S.C+1=အဆ(30)=99%++ပြဲကေတာ့ 9နာရီခြဲမွာ ကန္မယ့္

#အာဆင္နယ္&လီဗာပူးလ္ ပြဲျဖစ္ပါတယ္!
>ယေန႔ည 8နာရီနဲ႔ 8နာရီခြဲၾကားမွာ

>ပုိ႔ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္+++
Admin@

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *