​14.8.16ယေန႔စူပါဆန္းေဒးညပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိေပါက္ေၾကး!

​14.8.16

ယေန႔စူပါဆန္းေဒးည

ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိေပါက္ေၾကး!
EPL

#ဘုန္းေမာက္& မန္ယူ^

  1+70/2-60

#အာဆင္နယ္^& လီဗာပူးလ္

  =-30/3+70
Spain Cup#

#ဆီးဗီး&ဘာစီ^

 1+25/3+05
German Cup#

#ေဒါ့မြန္& ဘိုိင္ယန္^

 =-50/3+85
Champion Ship#

#ကာဒစ္^&.Q.P.R

 =-40/2-15
ဘာေတြၾကဳ္က္ခဲ့လဲ?

မန္႔ခဲ့ၾကပါအုန္းဗ်ာ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *